naar Nepal Now

Laatste Nieuws


Ondanks de traaagheid van het Nepalese systeem komt onder leiding van Deependra Kharel, manager van het CHC,  de herbouw van scholen op gang. Het herstel van de gevolgen van de aardbeving vergt veel, maar desondanks gaan de andere activiteiten van Medora gewoon door.

Brush At School:
Inmiddels zijn zo’n 5000 kinderen opgenomen in ons Brush At School programma. De kinderen wassen op school hun handen en poetsen hun tanden voordat ze de klas in gaan, elke dag weer. Het betreft 13 scholen in Bachhauli en Kumroj en sinds november 2015 worden in het district Ghorka, het door de aardbeving getroffen gebied, bij 5 scholen watervoorzieningen aangelegd, zodat deze kinderen ook hier op school hun handen kunnen wassen en hun tanden poetsen.
Mahindra Pickup
School Health Program:

Het team van het CHC heeft in de maand mei 2016 een start gemaakt met het School Health Program in Chitwan. Zij zullen geheel zelfstandig alle scholen bezoeken om mondonderzoek te doen en zonodig op het CHC tandsteen verwijderen en de gaatjes vullen. In de komende 5 maanden zullen 3000 kinderen worden gecontroleerd en behandeld.
 
Mahindra Pick-up:
De stichting maakt dankbaar gebruik van de geschonken Pick-up, welke wordt ingezet voor onze projecten. Het vervoer van de kinderen kan hiermee wordt gerealiseerd, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het succes van het School Health Program. 

KNO project:
In april 2016 heeft Dr. Arvid Kropveld een oriënterend werkbezoek afgelegd in Chitwan waar hij op het CHC zo'n 40 patiënten met oorproblematiek heeft gezien samen met de locale KNO specialist, dit vormde het begin van een nauwe samenwerking met Medora.
Zie facebookpagina van  Baccha Ra Kaan Nepalma Medora actie voor warme kleding een succes

Warme kleding:
We hebben deze winter meer dan 1000 kinderen voorzien van warme kleding en schoeisel om de winter te kunnen doorkomen in het koude hoger gelegen district Ghorka.
Lees hier meer over onze andere acties...


Volg Frank Smeets en Jonaske de Ruiter op hun blog en blijf op de hoogte van hun activiteiten.

Uitzending Augustus 2015
Tijdens een kort werkbezoek aan Nepal hebben we een aantal lopende projecten bezocht en een aantal afgeronde projecten (Womenshouse en Sanitair blok) ceremonieel geopend. Daarna hebben we Ghorka - een van de door de aardbeving zwaarst getroffen gebieden - bezocht. Het doel was is samenspraak met lokale contactpersonen ons te oriënteren op de mogelijkheid 1 of meer scholen te herbouwen in de meest afgelegen en armste gebieden.
Meer over onze uitzendingen.....

Mijlpaal
In november 2014 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle 13 scholen van de districten Bachhauli en Kumroj zijn opgenomen in het Brush At School programma en vrijwel alle studenten zijn een of twee maal gecontroleerd en behandeld. We hebben een kundige Nepalese mondhygiëniste kunnen aannemen die vanaf november 2014 de kinderen van deze scholen zal controleren en behandelen. Hiermee is een begin gemaakt met de continuïteit van de schooltandverzorging voor zo'n 3000 studenten van 4 tot 18 jaar, deze nieuwe generatie groeit op met algehele lichaams- en mondhygiëne als een vanzelfsprekend iets.

Hier een korte samenvatting van onze Visie en Missie..