Header Image 1

STRATEGIE & DOELSTELLING

DOELSTELLING

Het in 2010 gerealiseerd gezondheidscentrum (CHC) met bijbehorende voorzieningen te exploiteren en dit permanent te bezetten met een team medewerkers om zodoende de geïnitieerde programma's en activiteiten in stand te houden.

Strategie

  • Door de kinderen, ouders, leerkrachten en de hulpverleners te motiveren en te faciliteren proberen we draagkracht te creëren voor interventies. Het faciliteren doen we door het realiseren van voorzieningen op het centrum en op scholen. Interventies zijn de onder hoofdactiviteiten genoemde programma's.
  • Het centrum ter beschikking stellen aan andere disciplines in de zorg vanuit NL en BE, onder de vlag van Medora of andere stichtingen om in het verlengde van onze visie preventieve zorg te verlenen en aansluitend screenings programma's organiseren.
  • Zoveel mogelijk lokale organisaties en structuren bij de coördinatie en de financiering van het gezondheidscentrum betrekken.
Beleidsplan

Het beleid is ons te richten op de exploitatie van het centrum inclusief de honorering van het personeel van het centrum om de hoofdactiviteiten mogelijk te maken. Hiervoor willen we een financiële reserve voor minimaal drie jaar aanhouden.

 
Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Medora ontvangen voor hun inzet geen enkele financiële vergoeding. Zij financieren hun reis- en verblijfkosten zelf.

Heeft u nog vragen?


 

  • MEDORA IMPRESSIE
  • MEDORA IMPRESSIE
  • MEDORA IMPRESSIE
  • MEDORA IMPRESSIE
  • MEDORA IMPRESSIE
  • MEDORA IMPRESSIE