Header Image 1

OVER UW DONATIES

Waar blijft uw donatie?

In de eerste plaats werken wij met vrijwilligers die zich zonder enige vergoeding voor de stichting inzetten, zij betalen dus zelf reis en verblijfkosten.
Naast de financiële support van de programma’s en ondersteuning van management maakt de stichting kosten voor promotie zoals PR materiaal.
De stichting Medora werkt samen met de stichting Nepal om er voor te zorgen dat de financiële middelen op de juiste plaats worden besteed. Zij hebben een lokale samenwerking NGO’s en Social Welfare Council die controle uitoefenen op de projecten. Bovendien kunnen we op deze manier ondersteuning organiseren van de Wilde Ganzen.