Header Image 1

MISSIE & VISIE

MISSIE, VISIE & KERNWAARDEN

Content Image 1
Stichting Medora Health Foundation Nepal
Doel

Medora is een non-profit organisatie die als doel heeft projecten in Azië te ondersteunen welke de gezondheid van de bevolking bevorderen. De doelgroep zijn arme kinderen in Nepal. Met als einddoel bij de lokale gemeenschap draagvlak te creëren deze programma’s zelfstandig voort te zetten met financiële steun uit eigen gemeenschap en overheidsinstanties.

 
Missie

Onze missie is om kinderen in Nepal te helpen aan een gezonde toekomst door middels schoolprogramma’s kinderen algemene en mondhygiëne aan te leren zodat zij dat als een vanzelfsprekend onderdeel van hun dagritme beschouwen. Omdat uit internationaal onderzoek van de WHO is gebleken dat pijn aan het gebit in Nepal en vergelijkbare landen de meest voorkomende oorzaak is van het verzuim op school en werk en omdat kinderen de toekomst zijn van een volk.

 
Visie: Hoe bereiken we ons doel.

I-Op het gebied van tandheelkundige en medische zorg willen we onze kennis, expertise en vaardigheden uitwisselen maar de uitvoering van de zorg zo veel mogelijk aan de lokale zorgverleners overlaten. Registratie en evaluatie van de geleverde zorg en onderzoek naar de ervaring en mening van kinderen, ouders, leerkrachten en bestuursleden over onze bijdrage is een belangrijk onderdeel..

II-De noodzakelijke financiële steun dient verantwoord worden ingezet en gecontroleerd, afspraken dienen middels contracten binnen een meerjarenplan te worden vastgelegd. Dat betekent dat we ook onze expertise, kennis en vaardigheden op het gebied van besturen, managen en medewerkers policy inzetten opdat we een professioneel aangestuurde organisatie tot stand brengen van waaruit lokale zorgverleners in een veilige omgeving, passend bij hun eigen cultuur, schoolprogramma’s kunnen verzorgen.

Kernwaarden

 • Transparantie door informatie via website, blogs, email en persoonlijk verslag.
 • Toekomstgerichtheid door ons te richten op preventie.
 • Lange termijnvisie door lange termijn financiering
 • Controle en evaluatie van uw donaties op afstand en op locatie
 • Duurzaamheid door herhaling, blijvende controle en toezicht.
 • Continuïteit door samenwerking met overkoepelende stichtingen met lokaal management en uitvoerend team.
 • Continuïteit door overdracht van verantwoordelijkheden naar lokale professionals.
 • Betrokkenheid met lokale bevolking door samen werking met lokale NGO’s
Financiering

De stichting Medora financiert projecten via de stichting Nepal die tevens de controle op juiste besteding uitvoert. De voorzitter van de stichting maakt jaarlijks een financieel jaaroverzicht welke door de penningmeester wordt gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

E-mail ons: info@medora.nl

Promotoren:
Gallery Image 0

Dr. Frederik Holleman, Tandarts n.p., Tandartsenteam de Besterd 1980-2023.

Gallery Image 1

Dhr. Gerard Jansen: Voormalig Afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere. Voorzitter van het Almeers jeugd Symfonie Orkest. Organisatie adviseur voor Medora.

Gallery Image 2

Mr. drs. JLM van Wesemael, voormalig Hoofddirecteur Financiën Management en Control, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gallery Image 3

Drs. Krijn de Best, Organisatie psycholoog en Economisch Socioloog. Voorzitter van de stichting Nepal. Oprichter van de Nepal Foundation.


 

 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE