Header Image 1

1 tot 7 April Werkbezoek van voorzitter Rien Koopmans aan het gezondheidscentrum

WERKBEZOEK AAN HET GEZONDHEIDSCENTRUM

Gedurende een week heb ik als voorzitter van de stichting opgetrokken met het team van het centrum en ben ik in de gelegenheid geweest diverse projecten te evalueren en individuele gesprekken te voeren met de teamleden. Het centrum zag er piekfijn uit, de boekhouding was geheel op orde en sluitend en de health assistenten hebben laten zien welke vaardigheden zij hebben bijgeleerd na het bezoek van de KNO arts Dr. Kropveld.
Met Deependra, de manager van het centrum, heb ik - tijdens enkele oriënterende bezoeken in het laaggebergte van Chitwan - uitgebreide gesprekken gevoerd. Niet alleen over de toekomst van het centrum, maar ook hoe we onze hulp en financiële middelen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Daarbij hebben we de mogelijkheden onderzocht om in de afgelegen gebieden van Chitwan ons preventie programma op te zetten en toekomstige dental camps te organiseren.

Daarnaast zijn er contacten gelegd met lokale service clubs, Lion’s club Chitwan en Rotary Club Ratnanagar, om ons werk te ondersteunen. Er is ook tijd vrijgemaakt voor een personeelsuitje om de band met elkaar te verstevigen. De week werd afgesloten met een ontmoeting tussen tandartsen uit Nederland en België enerzijds en tandartsen uit Nepal anderzijds, dit op initiatief van mijn Belgische collega en mede bestuurslid Anita Lenaerts.
Het was een zeer positieve bijeenkomst, waarbij de Nepalese tandartsen aangaven zeer positief te staan tegenover onze hulp aan de Nepalese bevolking. Ook hebben we de intentie uitgesproken om te onderzoeken hoe we kunnen samenwerken om de nood onder de arme kinderen in Nepal te lenigen.

Kortom: ik vloog vol trots op het team van het gezondheidscentrum terug naar Nederland. Met een bijzonder voldaan gevoel en met een hoofd vol goede herinneringen hoop ik op afstand de contacten te onderhouden die we bij dit werkbezoek hebben verstevigd.
- Rien Koopmans