Header Image 1

Category Archives: News

1-maart ’23 ''Gebouw''

Het gezondheidscentrum is in 2008-2009 met vereende krachten gebouwd. In 2010 is het officieel geopend en in gebruik genomen. In 2021 is de 2e verdieping gerealiseerd, gefinancierd door de stichting Medora Belgium.

Read more

2- maart ’23 ''Team''

Ons team

Read more

3-maart ’23 ''Inventaris''

Read more

4-maart ’23 ''Samenwerking''

Onze samenwerkingen

 

Read more

5-maart ‘23 ''World Oral Health Day''

We zijn door tandarts Santosh Adhikari, namens de COO van het College of Medical Science afdeling tandheelkunde, uitgenodigd om deel te nemen aan de World Oral Health Day.

Read more

6-maart ’23 ''Brush At School''

Read more

7-maart ’23 ''Oral health Program''

Read more

8-maart’23

Inmiddels hebben we naast de preventieprogramma’s voor mond en algemene hygiëne voor mond, keel, neus, oren en ogen screenings programma’s welke opgevolgd worden door behandeling met medicijnen, gehoorapparaat of bril em in enkele gevallen behandeling op het ziekenhuis.

Read more

Nieuw elan 2022

Wij hadden de eer een lunchmeeting te hebben met de Minister van Volksgezondheid van Bagmati, de provincie waaronder ons centrum resulteert.
De Minister was bijzonder geïnteresseerd in onze programma’s en stond open voor nadere samen werking en support.

Read more

Ambulance

De nieuwe ambulance is een welkome aanvulling van onze zorg voor de lokale gemeenschap!

Read more

Update Dental Rooms

De ‘second floor’ heeft het gebouw nog multifunctioneler gemaakt.
Met dank aan Medora België voor de sponsoring.

Read more

Second Floor

De ‘second floor’ heeft het gebouw nog multifunctioneler gemaakt. Met dank aan Medora België voor de sponsoring.

Read more

Mei 07 “Medora Cycle Tour 2021”

vrienden van de stichting Medora,
dit jaar gaan we voor de derde keer de Medora Cycle Tour rijden met hetzelfde team als in 2018 en 2020.
 

Read more

Maart 06 “ Werkgebied”

Read more

Febr 05 "Digitale rontgen"

Sinds december januari 2021 heeft de tandarts op het gezondheidscentrum, Rabina Neupane, de beschikking over een digitale röntgen.
Read more

Dec 04 “Kerst”

Aan alle vrienden, familie, collega’s en vrienden van de stichting Medora. Voor allen, van Nepal tot Nederland en daarbuiten, heeft 2020 een onverwachte wending genomen. Niets was wat we er van verwachtten zo ook mijn activiteiten in Nepal.
Read more

Nov 03 “Second Floor”

We zijn blij dat er een begin is gemaakt met de bouw van de “ second floor” op het centrum. Daarmee is er weer leven in de brouwerij na een lange Lock down.
Read more

July 02 “Corona hulp 2020”

Ook Nepal is getroffen door Corona, met name door de thuiskomst van vele Nepalese mannen die in het buitenland werken.
Read more

Juni 01 “Medora Cycle Tour 2020”

Ondanks de Corona pandemie hebben we onze geplande Medora Cycle Tour 2020 kunnen rijden.
Read more