Header Image 1

2016 en 2017 Ceremoniële overdracht scholen

CEREMONIËLE OVERDRACHT SCHOLEN

In 2015 na de aardbeving zijn initiatieven ondernomen om een bijdrage te leveren aan de herbouw van scholen. In maart 2017 hebben we de laatste schoollokalen kunnen overdragen.

23 oktober 2016 de eerste overdracht van schoollokalen aan de Shree Nawa Durga school door Anita Lenaerts.

24 maart 2017 de tweede overdracht van schoollokalen aan de Shree Gorakhkali Lower Secondary School door Rien Koopmans.

25 maart 2017 de derde overdracht van schoollokalen aan de Shree Bal Mandir Secondary School door Rien Koopmans.

We hebben deze ceremoniële overdracht van de schoollokalen mogen uitvoeren namens de stichting Medora en natuurlijk namens de vele sponsoren uit België en Nederland die dit mogelijk maakten. We wensen de leerlingen van deze school een goede toekomst.
- Rien Koopmans

Article Image 0
Article Image 1