Header Image 1

Update Dental Rooms

Een upgrading van de tandartskamers en het aannemen van een tweede tandarts is geïnitieerd. We hopen zo nog meer financiële ondersteuning uit tandheelkundige volwassenzorg te krijgen voor de exploitatie van het gebouw.

UItzendingen zullen met name gericht zijn op verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de tandheelkundige zorg op het CHC en van de preventie programma’s en Brush At School op de scholen. Onder het motto “ we brengen de hengel niet de vis” . Kleinere teams hebben daarom de voorkeur.

Het team van Kind en Oor is uitgebreid tot vier KNO-assistentes en getraind en klaar voor de start van de KNO programma’s op scholen.

Article Image 0
Article Image 1
Article Image 2